EN 1149

Bescherming tegen elektrostatische eigenschappen

EN 1149
Bescherming tegen elektrostatische eigenschappen

Antistatische werkkleding wordt onder andere gedragen in de chemische industrie, chemicaliën verwerkende industrie, transportsector, olie- en gaswinningsbedrijven en nutsbedrijven. In dit type bedrijven is het niet ondenkbaar dat men te maken krijgt met gevaren die ontstaan door elektrostatische oplading waarbij vonken ontstaan. Deze vonken kunnen brand, of in het ergste geval explosies veroorzaken. Door antistatische werkkleding te dragen, worden deze risico's ingeperkt.

EN 1149-5 is een overkoepelende norm

Deze norm is onderdeel van een serie normen in verband met uiteenlopende toepassingen en materialen.

De norm EN 1149 bestaat uit de volgende niveaus:

EN1149-1: Beproevingsmethoden voor het meten van oppervlakte weerstand.

EN1149-2: Beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand).

EN1149-3: Beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval.

EN1149-4: Testmethode voor het kledingstuk (norm is in ontwikkeling).

EN1149-5: Prestatie-eisen.

EN 1149 : Bescherming tegen elektrostatische eigenschappen

Wat houdt normering EN 1149-5 in?

De norm wordt weergegeven als een bliksemschicht met norm EN 1149-5. De norm omschrijft waar elektrisch geleidende werkkleding aan dient te voldoen. Let op: de werkkleding is onderdeel van een totaal geaard systeem welke onder meer gecombineerd wordt met geleidend schoeisel.

Door de antistatische werking van de kleding wordt voorkomen dat er vonken ontstaan welke brand en explosies zouden kunnen veroorzaken en wordt daarom gedragen in ruimten waar het risico op een explosie of brand reëel is. De norm wordt alleen als geldig aangemerkt indien de werkkleding die deze norm draagt is gecombineerd met vlamvertragende kleding met normering EN 531 of EN ISO 11612. Deze werkkleding mag niet gebruikt of gedragen worden in met zuurstof verrrijkte omgevingen en is ook niet geschikt om te beschermen tegen netspanning.

Werkkleding die voldoet aan de norm EN1149-5, wordt vaak toegepast bij bedrijven die aan de ATEX-richtlijn dienen te voldoen. ATEX is géén kledingnormering, maar een richtlijn; De ATEX richtlijn is opgesteld voor bedrijven waar sprake kan zijn van ontploffingsgevaar.

Aan welke eisen dient EN 1149 genormeerde kleding te voldoen?

Ons assortiment antistatische werkkleding is erg uitgebreid, zo bieden wij u onder meer antistatische werkbroeken, antistatische werkjassen, antistatische overalls; bekijk hier alle antistatische werkkleding. Werkkleding dient aan een aantal eisen te voldoen alvorens het gecertificeerd mag worden volgens de EN 1149-norm:

1 Materialen die statisch geladen kunnen raken, zoals bijvoorbeeld metalen knopen, dienen aan de buitenkant van de kleding verdekt te zijn.

2. Het is alleen toegestaan om niet-geleidende elementen op de kleding te gebruiken, zoals bijvoorbeeld emblemen of reflectiebanden, indien deze permanent bevestigd zijn.

3. Om voldoende beschermd te zijn tegen statische elektriciteit, dienen naast de EN 1149-5 genormeerde werkkkleding ook geleidend schoeisel gedragen te worden.

4. Het model dient te voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in de EN 340 norm.

5. Wanneer werkkleding aan de EN 1149-5 normering voldoet, dan dient deze tevens aan de EN 531 normering te voldoen.

 
 
Persoonlijk advies

Persoonlijk advies

Comfort Best biedt toegevoegde waarde door een breed, kwalitatief hoogwaardig productaanbod, service en support op maat, een goede prijs-/kwaliteitsverhouding én de klantgerichte instelling. We reageren proactief op uw jaarplanning, gaan creatief om met uw budget en komen stipt de afgesproken leverdatum na.

Neem contact op
+31 (0) 499 37 12 49
info@comfortbest.nl