Norm EN ISO 374

bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

Norm EN ISO 374
Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

De Europese norm voor handschoenen bedoeld ter bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen is herzien en bijgewerkt. De nieuwe norm (EN ISO 374:2016) is in 2017 gepubliceerd en komt in de plaats van de EN 374:2003-norm. De nieuwe EN ISO 374:2016-norm verfijnt de vereisten waaraan handschoenen moeten voldoen om de handen van arbeiders te beschermen die blootstaan aan gevaarlijke chemische stoffen en micro-organismen. De nieuwe EN ISO 374:2016-norm maakt de testresultaten consistenter en vergemakkelijkt de keuze van chemisch bestendige handschoenen voor gebruikers en veiligheidsadviseurs.

(Oude) Norm EN ISO 374:2003

Deze normering is vooral gericht op de penetratie en permeatie van gevaarlijke stoffen en zuren. Penetratie wil zeggen dat de handschoen niet mag lekken en permeatie duidt erop dat de handschoen zich niet als een spons mag gedragen, anders komt de huid alsnog in aanraking met de stof.

De iconen die hierbij worden gebruikt zijn als volgt:

1. EN 374-1: gaat gepaard met letters die staan voor verschillende chemicaliën waar de handschoen je voor minstens 30 minuten tegen moet beschermen. Kortom, permeatiebestendig voor drie chemicaliën.

2. EN 374-2: betekent dat de handschoen wel penetratiebestendig is (en dus niet lekt), maar nog niet bestendig is tegen specifieke chemicaliën.

3. EN 374-3: wil zeggen dat de handschoen minstens prestatieniveau 3 van de penetratietest haalt.

Nieuwe) Norm EN ISO 374-1:2016

Een handschoen die beschermt tegen chemicaliën, wordt volgens de nieuwe norm dus gecertificeerd volgens de EN ISO 374-1:2016. Dit deel 1 beschrijft de eisen waaraan een dergelijke handschoen moet voldoen. Deze eisen zijn:

1. Voldoen aan de lektesten waarvan de methodes worden beschreven in de EN ISO 374-2:2014

2. Voldoen aan permeatie-eisen voor één of meer chemicaliën. Deze testmethode is beschreven in EN 16523-1:2015 (vroegere EN 374-3:2003).

De drie pictogrammen uit de oude EN 374-norm zijn vervangen door één pictogram voor drie categorieën chemische handschoenen, met de toevoeging van een letter. De nieuwe norm specificeert dus drie beschermingsniveaus op basis van permeatie prestaties (EN 374-2:2014). Handschoenen worden ingedeeld als Type A, Type B of Type C en dienovereenkomstig geëtiketteerd met nieuwe pictogrammen.

Type A - Doorbraaktijd is gelijk of groter dan 30 min voor ten minste zes chemicaliën uit de lijst

Type B - Doorbraaktijd is gelijk of groter dan 30 min voor ten minste drie chemicaliën uit de lijst

Type C - Doorbraaktijd is gelijk of groter dan 10 min voor ten minste één chemische stof uit de lijst

In de nieuwe EN ISO 374:2016 zijn in plaats van twaalf nu achttien stoffen gedefinieerd. 

Hieronder vindt u een overzicht van alle achttien stoffen.

In de EN ISO 374:2016 zijn achttien stoffen gedefinieerd:

A - Methanol (Primaire alcohol)

B - Aceton (Keton)

C - Acetonitril (Nitrilsamenstelling)

D - Dichloormethaan (Gechloreerde koolwaterstof)

E - Koolstofdisulfide (Zwavelhoudende organische verbinding)

F - Tolueen (Aromatische koolwaterstof)

G - Diethylamine (Amine)

H - Tetrahydrofuran (Heterocyclische en ethersamenstelling)

I - Ethylacetaat (Ester)

J - n-Heptaan (Verzadigde koolwaterstof)

K - 40% natriumhydroxide (Anorganische base)

L - 96% zwavelzuur (Anorganische mineraalzuur, oxiderend)

M - 65% salpeterzuur (Anorganisch zuur, oxiderend)

N - 99% azijnzuur (Organisch zuur)

O - 25% ammoniak (Organische basis)

P - 30% waterstofperoxide (Peroxide)

S - 40% fluorzuur (Anorganisch zuur)

T - 37% formaldehyde (Anorganisch mineraal Aldehyde)

EN ISO 374-4:2013 - DEGRADATIETEST

De nieuwe EN ISO 374:2016-norm beschrijft ook voor het eerst twee metingen van handschoendegradatie. De uitvoering van de degradatietesten zijn beschreven in de EN ISO 374-4:2013-norm. De handschoenen worden voor en na contact met een chemische stof op twee manieren gemeten:

1. Test voor weerstand tegen degradatie door perforatie

2. Gewichtveranderingstest

EN ISO 374-5:2016 -
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN GEVAARLIJKE CHEMICALIËN EN MICRO-ORGANISMEN

De nieuwe norm introduceert testen voor bescherming tegen virussen. De vorige norm dekte schimmels en bacteriën. Nieuwe markeringen op de verpakkingen duiden aan of de handschoenen beschermen tegen bacteriën en schimmels alleen of tegen bacteriën, schimmels en virussen. Het biogevaar-pictogram wordt gebruikt voor het markeren van handschoenen die beschermen tegen bacteriën en schimmels. Het pictogram wordt vergezeld door het woord 'VIRUS' als de handschoen voldoet aan de eisen van de virustestmethode.en

Werkhandschoenen normering

Handbescherming, waaronder werkhandschoenen is een zeer belangrijke vorm van persoonlijke bescherming tijdens het werken. Met de juiste handbescherming voorkom je een aangetaste huid en beschadigde vingers. 

 
 
Persoonlijk advies

Persoonlijk advies

Comfort Best biedt toegevoegde waarde door een breed, kwalitatief hoogwaardig productaanbod, service en support op maat, een goede prijs-/kwaliteitsverhouding én de klantgerichte instelling. We reageren proactief op uw jaarplanning, gaan creatief om met uw budget en komen stipt de afgesproken leverdatum na.

Neem contact op
+31 (0) 499 37 12 49
info@comfortbest.nl